*ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ*
*ನಮಗೇ-*
*ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿದ್ದರೆ…..*
*ಮುಂದೆ-*
*ಉತ್ತಮರಾಗುತ್ತೇವೆ….*
*ಉತ್ತುಂಗ ಸಾಧನೆಗೆ-*
*ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತೇವೆ…..!!!*
*ಬರಹ: ನಾರಾಯಣ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ.*

Advertisement
Advertisement
web