*”ಬಾಸ್…ಅದೇನೋ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್* *ಬಂತಂತೆ…ಈಗ ಬಂದು ಮೂಗು-ಬಾಯಿ…. ಮುಚ್ಚಿಸ್ತಾರಂತೆ…ಮಾಸ್ಕ್ ಇದ್ಯಾ…ಒಂದೊಂದು; ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು…ಹಿಂದು-ಮುಂದು.. ನೋಡೋದ ಬಿಟ್ಟು…ಕರ್ಮ…!!!*”

Advertisement

ಬರಹ: ನಾರಾಯಣ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ

Advertisement
web